NHÀ HÀNG

Nhà hàng gia đình với sức chứa lên đến 60 người. Phục vụ ăn sáng hàng ngày.

05.jpg 11.jpg 07.jpg 10.jpg 12.jpg 06.jpg 01.jpg 03.jpg 09.jpg 02.jpg